Amsterdam toont in film hoe bij ramp te handelen

AMSTERDAM, 29 nov. - De gemeente Amsterdam gaat elke eerste maandag van de maand zijn inwoners voorlichten hoe te handelen bij rampen. Dat zal gebeuren met een voorlichtingsfilmpje in vier talen (Nederlands, Engels, Turks en Arabisch) via het lokale televisiekanaal.

Amsterdam is de eerste grote gemeente die overgaat tot deze vorm van rampenvoorlichting. Tot nu toe heeft alleen de gemeente Hengelo hiermee een experiment gedaan. De rampenvoorlichting loopt vooruit op een grote landelijke campagne die voor 1992 is voorzien en wordt begeleid met advertenties in dagbladen, huis-aan-huis-bladen en op de kabelkrant.

Doel is om de bevolking vertrouwd te maken met waarschuwingsprocedures en in het geval van een ramp ogenblikkelijk radio of televisie aan te zetten voor informatie. Het gaat daarbij rampen als zeer grote branden, explosies, ongevallen met gevaarlijke stoffen, natuurrampen, ernstige verkeersongevallen, besmetting van het drinkwater en grootschalige water- en luchtverontreinigingen.(ANP)