Akkoord Philips met bonden en bank

EINDHOVEN, 29 nov. - Philips heeft gisteren twee belangrijke hordes genomen bij uitvoering van de grootscheepse efficiency-campagne. Met de vakorganisaties werd rond middernacht in principe overeenstemming bereikt over een sociaal plan voor de Nederlandse werknemers die moeten verdwijnen. Met een bankenconsortium onder leiding van Credit Suisse First Boston (CSFB) sloot de onderneming een financieringscontract ter waarde van 2 miljard dollar, circa 3,35 miljard gulden.

Voor werknemers vanaf 54 jaar komt er een vertrekregeling waardoor bij Philips in Nederland 5000 banen zullen vrijkomen. Die werknemers krijgen een aanvulling op hun werkeloosheidsuitkering tot netto 87,5 procent van het laatst verdiende salaris, een regeling die Philips 200 tot 300 miljoen gulden kost. Bij invulling van de vacatures die door deze ingreep ontstaan, zullen werknemers van 45 tot 54 jaar die elders binnen het concern hun baan verliezen, de voorkeur krijgen. Mensen in deze leeftijdscategorie die niet meer kunnen worden herplaatst, worden op zijn vroegst tussen 1 november 1991 (tot 50 jaar) en 1 januari 1992 (tot 55 jaar) ontslagen.

Niet bekend

De vakbonden reageerden vannacht na afloop van het overleg tevreden. Ze spraken over 'een behoorlijk sociaal plan, dat in de Nederlandse arbeidsverhoudingen de toets der kritiek kan doorstaan'.

Met een bankenconsortium onder leiding van CSFB heeft Philips een leningsarrangement gesloten dat loopt tot 30 april 1996. De onderneming zal de lening in fasen aflossen en betaalt over die schuld een rente, die boven het gebruikelijke marktniveau ligt. Het eigen vermogen van het concern loopt dit jaar terug van 16,9 tot 12.9 miljard gulden en zakt daarmee van 35 naar 20 procent van het balanstotaal.

Omdat Philips dit jaar 4,5 miljard gulden reserveert voor herstructureringen, lijdt de onderneming dit jaar een verlies van naar schatting vier miljard gulden. De herstructureringsplannen die het concern sinds 2 juli heeft ontvouwd, bestaan uit drie onderdelen: een ingrijpende reorganisatie van de divisies Informatiesystemen en Componenten waardoor in totaal bijna 10.000 banen verdwijnen, een efficiency-campagne die nog eens 30.000 tot 45.000 banen zal treffen en de zogeheten 'portfolio-keuzes', die ertoe zullen leiden dat slecht-renderende bedrijfsonderdelen worden verkocht of gesloten. Waarnemers houden er rekening mee dat Philips als gevolg van deze ingrepen in 1992 nog maar 200.000 werknemers zal tellen. Nu zijn dat er 286.000.