Akkoord over een bestand in Liberia

BAMAKO, 29 nov. - De drie strijdende partijen van Liberia hebben gisteren in de Malinese hoofdstad Bamako een staakt-het-vuren getekend, maar zijn er niet in geslaagd overeenstemming te bereiken over een nieuwe regering. De facties beraden zich nog over de vorming van een nieuw interim-bewind.

Het Onafhankelijk Nationaal Patriottisch Front (INPFL) van Prince Johnson en de restanten van het regeringsleger van de omgekomen president Samuel Doe steunen nu de interim-regering van Amos Sawyer, die in augustus onder auspicien van de Economische Gemeenschap van Westafrikaanse Staten (ECOWAS) tot stand kwam. Rebellenleider Charles Taylor van het Nationaal Patriottisch Front (NPFL) houdt vast aan zijn eis dat hij zelf het nieuwe staatshoofd van Liberia moet worden, omdat naar eigen zeggen 90 procent van het land in handen is van zijn troepen.

Vermoedelijk tekende Taylor het bestand met de andere Liberiaanse facties wegens gebrek aan steun uit het buitenland. Een delegatie van ECOWAS-ministers wist de Libische leider Gaddafi vorige te bewegen tot het staken van wapenleveranties aan Taylor.

Ook op de ECOWAS-landen Burkina Faso, dat de Libische wapens importeerde en doorzond naar Taylor, en Ivoorkust, dat wapentransporten over zijn grondgebied toeliet, is grote druk uitgeoefend om Taylors factie niet langer te steunen. De Verenigde Staten hebben Burkina Faso dinsdag te kennen gegeven dat het riskeerde de Amerikaanse financiele steun te verliezen als het nog doorging met de hulp aan Taylor.

Charles Taylor heeft altijd ontkend dat hij hulp kreeg uit het buitenland. Na afloop van de conferentie onderstreepte hij de overeenkomst over een staakt-het-vuren uit vrije wil te hebben getekend 'om vrede te brengen aan het Liberiaanse volk'. (AFP, AP, Reuter)