A. Weidema

A. Weidema, voorvechtster van scholing en vorming van vrouwen, is op 82-jarige leeftijd in Leeuwarden overleden. Eind 1929 was zij betrokken bij de oprichting van de Bond voor Huispersoneel, in Leeuwarden. Zij vertegenwoordigde later het NVV in de landelijke commissie van advies voor arbeid van vrouwen en meisjes. In 1986 werd een vrouwenvakschool, een initiatief van de FNV, naar haar genoemd.