Zeeland: onderzoek naar declaraties van gedeputeerden

MIDDELBURG, 28 nov. - Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de manier waarop Zeeuwse gedeputeerden in de periode 1979-1984 onkosten hebben gedeclareerd. Het college van Gedeputeerde Staten heeft dit bekendgemaakt.

Vorige week lekte uit dat de provincie Zeeland ongeveer twee miljoen gulden extra aan de fiscus moet betalen aan naheffingen op loon- en inkomstenbelasting. In 1985 bepaalde de Middelburgse belastinginspecteur dat aan een tiental gedeputeerden en ongeveer tweehonderd hogere ambtenaren te hoge vergoedingen waren uitgekeerd voor reis- en verblijfkosten. Ook zouden er dubbele declaraties zijn ingediend. Hij bepaalde dat de vergoedingen moesten worden verlaagd. Bovendien eiste hij een navordering van ruim een miljoen gulden.

Het toenmalig college ging tegen deze navordering in hoger beroep bij de Hoge Raad. Ook zou in overleg met het seniorenconvent (een informele bijeenkomst van de fractievoorzitters) zijn afgesproken dat de provincie de naheffing voor de gedeputeerden en ambtenaren zou betalen, wanneer het protest bij de raad werd afgewezen. De Hoge Raad heeft de belastingdienst voor wat betreft de claim van de gedeputeerden enkele maanden geleden in het gelijk gesteld. Over de navordering die de ambtenaren is opgelegd moet nog uitspraak worden gedaan.

Niet bekend