Weweler

Weweler (veersystemen voor transportmaterieel) heeft zijn winstverwachting voor 1990 wederom naar beneden bijgesteld. De voor het bedrijf belangrijke afzetmarkten vertonen nog geen tekenen van herstel, waardoor omzet en winst sterker dalen dan aanvankelijk werd verondersteld. Weweler rekent voor geheel 1990 op een nettoresultaat van fl. 2,3 miljoen, tegen fl. 10,4 miljoen vorig jaar.