Werving van rector Barlaeus aangepast

AMSTERDAM, 28 nov. - B en W van Amsterdam hebben besloten een 'genuanceerd voorkeursbeleid' te voeren bij de komende rectorsbenoeming aan het Barlaeusgymnasium in de hoofdstad. De wervingsadvertentie zal niet exclusief op vrouwen betrekking hebben. Bij gelijke geschiktheid zal echter wel voorkeur aan de vrouwelijke kandidaat worden gegeven. In de binnenkort te plaatsen advertentie willen B en W personen oproepen geschikte vrouwelijke kandidaten aan hen bekend te maken. Het Barlaeus wordt sinds juni geleid door interim-rector G. Wijkamp. Zijn contract loopt op 28 juni 1991 af. Tot maart van dit jaar werd het gymnasium geleid door een vrouwelijke rector, C. J. de Vries Lentsch, wier benoeming eind 1988 zeer omstreden was.