Werving 350 Joegoslaven goedgekeurd

DEN HAAG, 28 nov. - Minister De Vries (sociale zaken en werkgelegenheid) is bereid 350 Joegoslavische metaalarbeiders een werkvergunning te geven. De minister schrijft dit aan de Tweede Kamer. Hij zal een definitieve beslissing over de werkvergunningen nemen na overleg met de Kamer.

Metaalwerkgevers in de regio Rijnmond en Drechtsteden hadden voor 700 Joegoslaven een vergunning aangevraagd. Begin deze maand waren er 700 vacatures voor gespecialiseerde lassers en pijpfitters in de regio Rijnmond en Drechsteden. Noch in Nederland, noch in andere landen van de Europese Gemeenschap waren gespecialsiseerde vakkrachten voorhanden, vandaar dat de arbeidspool Deltametaal bij het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid het verzoek indiende om buiten de EG te mogen werven.

Na 1 maart volgend jaar wil De Vries nagaan of er meer werkvergunningen nodig zijn voor personeel van buiten de EG om de vacatures in de metaalsector op te vullen. Hij hoopt dat tegen die tijd voldoende Nederlanders zijn geschoold. Hij wijst erop dat in de metaalsector veel scholingsprojecten en wervingscampagnes lopen om het aantal gekwalificeerde Nederlandse arbeidskrachten te vergroten.

De Joegoslaven komen in dienst van Deltametaal, een arbeidspool die wordt bestuurd door werkgevers en werknemers. Op deze manier wil De Vries de in- en uitstroom van Joegoslaven beter beheersen. Ook bestaat er volgens hem dan meer zekerheid dat belastingen en sociale premies volgens de wettelijke regels worden betaald.

In zijn brief kondigt De Vries aan dat de Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers (WABW) zo snel mogelijk zal worden herzien, zodat een werkvergunning voor werknemers buiten de EG altijd een tijdelijk karakter heeft.