Werkgevers onstemd over opmerkingen minister Kok

DEN HAAG, 28 nov. - De werkgeversorganisatie VNO vindt de opmerkingen van minister Kok (financien) over de inzet van de werkgevers in het komende arbeidsvoorwaardenoverleg 'volstrekt misplaatst'. De werkgevers willen in de CAO-onderhandelingen wel degelijk afspraken maken over het bestrijden van de werkloosheid en het scheppen van werkgelegenheid, zei VNO-bestuurder mr. J. W. van den Braak gisteren in een reactie.

Kok zei maandagavond op een PvdA-bijeenkomst in Roermond dat 'de ideeen, de inzet en het verantwoordelijkheidsbesef van de werkgeversorganisaties nog verder beneden peil zijn dan sommige looneisen over de rand'. Hij doelde daarbij op de arbeidsvoorwaardennota van VNO en NCW. De werkgevers wijzen daarin een collectieve arbeidstijdverkorting en automatische prijscompensatie af.

Van den Braak voelt zich 'totaal niet aangesproken' door de opmerkingen van Kok. De CAO-nota staat nadrukkelijk in verband met het gemeenschappelijk beleidskader van december 1989, waarin kabinet en sociale partners afspraken hebben gemaakt over een beheerste loonkostenontwikkeling en het terugdringen van de werkloosheid. Het onderwerp arbeidstijdverkorting wordt volgens Van den Braak 'op een ongelooflijke manier uitvergroot' (...) 'Herverdeling van arbeid is in de nota niet weggeschreven. We hebben alleen nog eens aangegeven dat collectieve ATV, inclusief de vierdaagse werkweek, niet aan de orde kan zijn', aldus Van den Braak.

De vakcentrale FNV reageerde gisteren instemmend op de spreekbeurt van Kok. 'We zijn blij dat na minister De Vries nu ook vice-premier Kok een kritisch geluid heeft laten horen over de CAO-nota van de werkgevers', aldus een FNV-woordvoerder. Minister De Vries (sociale zaken) zei vorige week dat de inzet van de werkgevers wat betreft herverdeling van arbeid 'wel erg minimalistisch' is.