Verlies van 250 arbeidsplaatsen; Vakbond vindt ingreep Heineken niet voldoende

ROTTERDAM, 28 nov. - De Industrie- en Voedingsbond CNV vindt dat Heineken Nederland met het nieuwe, vandaag gepresenteerde, reorganisatieplan niet ver genoeg gaat.

De vakbond vraagt zich af of het plan, dat volgens de bond voorziet in een verlies van 250 van de ongeveer 4.000 arbeidsplaatsen, wel zal leiden tot een voldoende verbetering van de efficiency. Heineken reorganiseert onder druk van zwaar tegenvallende winsten en een teruglopend marktaandeel.

De Industrie- en Voedingsbond CNV vindt dat de reorganisatieplannen van Heineken door een extern adviesbureau moeten worden getoetst. 'Het is namenlijk niet denkbeeldig dat het plan dat je zelf maakt, niet rigoureus genoeg is', aldus vakbondsbestuurder Leo Bons. Hij sluit niet uit dat er nog meer arbeidsplaatsen moeten vervallen, 'met name in de leidinggevende sfeer.'

De opmerkingen van de vakbondsbestuurder zijn op zijn minst opmerkelijk. De Industrie- en Voedingsbond CNV heeft zich eerder dit jaar, samen met de andere vakbonden, met hand en tand verzet tegen het eerste reorganisatieplan van Heineken Nederland dat eind januari van dit jaar bekend werd gemaakt en dat onder meer voorzag in een verlies van 700 van de 4.000 arbeidsplaatsen.

Heineken moest dat plan in februari weer intrekken onder druk van vakbonden en personeel en na stakingen en een gerechtelijke uitspraak. De bierbrouwer kwam toen met de bonden overeen dat in het nieuwe en aangepaste reorganisatieplan, dat vandaag is gepresenteerd, geen ontslagen zouden vallen.

Heineken zelf wilde vanochtend geen enkele informatie geven over de nieuwe reorganisatieplannen. Het bedrijf verwees naar de persconferentie over de reorganisatie die vanmiddag om 14.00 uur zou worden gehouden.

Bij het oude reorganisatieplan vervielen 500 banen in voornamelijk de produktie en 200 in het transport. Omdat Heineken ruim een jaar geleden een vacaturestop heeft ingevoerd, zijn inmiddels 250 van de genoemde 500 arbeidsplaatsen geruisloos afgevallen waardoor Heineken de komende drie jaar nog maar 250 banen hoeft te schrappen, aldus Bons.

De reorganisatie bij het transport zal volgens Bons binnen enkele maanden worden bekendgemaakt. De 250 arbeidsplaatsen die Heineken de komende jaren wil schrappen, zullen in de plannen van Heineken zonder problemen worden opgedoekt dank zij de nieuwe regeling voor 55 jarigen-en-ouderen.

Het nieuwe plan, dat anders dan het eerste plan in nauw overleg met het eigen personeel is opgesteld, verschilt volgens Bons slechts 'op details' van het eerste plan. Wat die details zijn kon Bons gisteren niet aangeven. Het reorganisatierapport dat hij maandag van Heineken kreeg opgestuurd telt volgens zijn zeggen een kleine 400 pagina's.

Bons erkent de noodzaak om te reorganiseren. Hij heeft echter de indruk dat het personeel de plannen niet optimaal vindt. 'Het probleem is dat de plannen door Heineken zelf zijn opgesteld. Naar mijn mening is er onvoldoende gekeken naar verbetering van de efficiency op langere termijn (...). Met de reorganisatie wil Heineken de efficiency verbeteren, de bureaucratie slechten en de risicomijdende cultuur binnen het eigen bedrijf doorbreken. Het is zeer de vraag of het nieuwe plan op de lange termijn hierin zal slagen.'

Efficiencyverbetering op de lange termijn betekent volgens Bons niet per se dat er nog meer arbeidsplaatsen moeten afvallen. Hij sluit evenwel niet uit dat er alsnog meer banen dan de genoemde 250 zullen moeten verdwijnen.