Verbijstering bij Landbouw over kritiek op ex-directeur

ROTTERDAM, 28 nov. - Het personeel van de Directie Gewasbescherming van het ministerie van landbouw is 'verbijsterd' en 'zeer verontwaardigd' over de kritiek die de ambtelijke top van het departement heeft geuit op zijn directeur, dr.ir. E. A. Goewie. Deze kritiek was voor Goewie vorige week aanleiding ontslag te nemen als directeur.

In een open brief aan minister Bukman en staatssecretaris Gabor van Landbouw stelt het personeel dat de problemen bij de directie Gewasbescherming (waar onder meer de Plantenziektekundige Dienst onder valt) niet zozeer zijn ingegeven door de werkwijze van Goewie, alswel door het 'niet adequaat functioneren van de ambtelijke top' van het departement. De toorn van het personeel en Goewie richt zich in het bijzonder op de secretaris-generaal en de Directie Juridische Bedrijfsorganisatorische Zaken (JBZ). Op beiden werd eerder kritiek geleverd door andere departementale diensten.

Het personeel dringt er daarom op aan de ambtelijke top te laten doorlichten door externe deskundigen. Na zijn aantreden dit najaar liet minister Bukman weten geen reorganisatie van de ambtelijke top te overwegen. Voorzitter A. Oldenkamp van de Dienstcommissie van de Directie Gewasbescherming zegt dat thans zoveel mogelijk 'adhesie-betuigingen' elders op het departement worden verzameld om alsnog een reorganisatie af te dwingen. Dergelijke betuigingen hadden hem vanochtend nog niet bereikt, maar volgens Oldenkamp was dat gezien de recente start van de operatie nog niet mogelijk.

Het ministerie wil geen reactie geven op de open brief van het personeel. Het betreft hier 'personeelsbeleid', dat niet 'in de media' wordt gemaakt. Het Tweede Kamerlid Feenstra (PvdA) heeft vragen gesteld over het vertrek van Goewie.