Tol op wegen wordt in 1995 ingevoerd

DEN HAAG, 28 nov. - Tolheffing in en om de Randstad wordt in 1995 ingevoerd, een jaar later dan het kabinet eerder in het vooruitzicht stelde. Dit blijkt uit een brief die minister Maij-Weggen (verkeer) gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De minister verlangt van de Kamer een principe-uitspraak voor tolheffing. Zij werkt aan een kaart waarop wordt aangegeven waar tol zal worden geheven. Uit de opbrengst zal de particuliere financier die voor de Wijkertunnel wordt gezocht, worden afbetaald. Deze autotunnel onder het Noordzeekanaal zal in 1995 opengaan, schrijft Maij-Weggen. De particuliere financier van de tunnel onder de Noord bij Alblasserdam, die al in aanbouw is, wordt voorlopig via de belastinggelden uit het Rijkswegenfonds afbetaald.

Totdat de tolheffing is ingevoerd en gezien het feit dat een spitsheffing nog niet mogelijk is grijpt het kabinet voor financieringsbronnen naar de 'klassieke middelen' van accijnsverhoging (inclusief invoering van accijns op LPG) en verhoging van de motorrijtuigenbelasting, aldus de minister. Over de dieselaccijns zegt zij overleg met het vrachtvervoer toe. Zij heeft eerder geopperd deze verhoging voor vrachtauto's te compenseren door verlaging van de motorrijtuigenbelasting.