Simons: overtijdbehandeling alleen in speciale klinieken

UTRECHT, 28 nov. - Een overtijdbehandeling mag uitsluitend in een kliniek of ziekenhuis met een vergunning worden gegeven, ook al is de Wet afbreking zwangerschap daar niet op van toepassing. Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) heeft dit deze week meegedeeld na schriftelijke vragen van de vaste Kamercommissie voor volksgezondheid. Simons heeft hierover gesproken met minister Hirsch Ballin van justitie.

Overigens verandert dit standpunt niet veel aan de praktijk. Het betekent wel dat de overtijdbehandeling die buiten de vergunninghoudende klinieken gebeurt voortaan illegaal is. Alle Nederlandse artsen krijgen er een brief over.

Er wordt al jaren gediscussieerd over de vraag of overtijdbehandeling valt onder artikel 296, eerste lid, van het wetboek van strafrecht. Verschillende deskundigen meenden dat zo'n behandeling alleen met vergunning mag plaatsvinden. Volgens de bedoelde passage in de wet is iemand die een overtijdbehandeling geeft strafbaar, maar die strafbaarheid wordt door een ander lid van hetzelfde artikel weer opgeheven als de ingreep wordt verricht in een ziekenhuis of kliniek waar die behandeling volgens de Wet afbreking zwangerschap mag worden gedaan. (ANP)