'Rampenplan DSM in buitenland invoeren'

STEIN, 28 nov. - Het rampenplan voor het chemiebedrijf DSM zou uitgebreid moeten worden naar Belgische en Duitse gemeenten in de buurt van de Nederlandse grens. Op die manier kan worden voorkomen, dat gemeenten die op enkele kilometers afstand van het bedrijf liggen, te laat worden geinformeerd bij calamiteiten.

De Milieufederatie Limburg heeft in een brief aan het Limburgse provinciebestuur gepleit voor een grensoverschrijdend rampenplan, omdat vorige week donderdag, toen een wolk stikstofoxyde ontsnapte, de communicatie met de Belgische buurgemeente Maasmechelen zeer gebrekkig verliep. De gemeente werd toen gewaarschuwd door de Rijkswacht in Maaseik, die op haar beurt was gebeld door de brandweer van Stein.

Ook ging kostbare tijd verloren voordat de gemeente wist welke schadelijke stoffen in de gifwolk voorkwamen. 'Het is nu nog goed afgelopen, omdat de wolk vrij onschuldig bleek, maar als het om minder onschuldige stoffen was gegaan, zou de schade onnodig groot zijn geweest, alleen omdat de een niet weet wat de ander doet, ' aldus de directeur van de Milieufederatie Limburg, ir. H. Vijverberg. Hij pleit ervoor dat de provincie de afspraken dwingend oplegt aan DSM en de gemeenten.

Volgens burgemeester Terwingen van Maasmechelen zou een grensoverschrijdend rampenplan 'een schitterende zaak' zijn. 'Wij hebben hier een eigen rampenplan voor de Belgische gemeenten, maar als er bij DSM iets misgaat, is er niets geregeld, terwijl we op drie of vier kilometer afstand van het bedrijf liggen. Er is nu een kostbaar half uur verloren gegaan voordat wij wisten wat er aan de hand was. Wij hebben chemici van de provincie moeten inschakelen om bij DSM te gaan informeren naar de samenstelling van de gifwolk.'