PvdA stemt alsnog in met hogere boete

DEN HAAG, 28 nov. - De PvdA-fractie in de Tweede Kamer steunt alsnog de verhoging van de boete tot 100 gulden voor het zwartrijden in het openbaar vervoer. Dit bleek gisteren tijdens het derde debat dat de Kamer aan dit thema wijdde.

De boeteverhoging die minister Maij-Weggen (verkeer) per 1 november doorvoerde, is omstreden omdat de kantonrechters hebben aangekondigd dat zij een zwartrijder die de boete niet aan de controleur heeft betaald, zullen veroordelen tot betaling van hooguit 65 of 70 gulden. De door Maij-Weggen afgekondigde sanctie staat volgens de rechters in geen verhouding tot straffen die gelden voor verkeersovertredingen als het rijden door rood licht.

Het is dus voor zwartrijders de moeite waard de boete niet meteen te betalen, maar de zaak bij de kantonrechter te laten voorkomen. Twee weken geleden omschreef de PvdA-fractie deze situatie nog als 'zeer onverkwikkelijk' en leek zij een motie te zullen steunen van de VVD om de boeteverhoging voorlopig terug te draaien of tot 50 gulden te beperken. Net als de overige fracties in de Kamer, uitgezonderd het CDA.

De toezegging die de ministers Maij-Weggen en Hirsch Ballin (justitie) gisteren deden dat zij uiterlijk 1 februari met nieuwe voorstellen zullen komen en het aangekondigde onderzoek naar preventieve maatregelen bleken voor de PvdA voldoende om de boeteverhoging nu niet terug te draaien. De fractie wil geen 'jojo-beleid', zei Kamerlid Swildens-Rozendaal. Het leverde de PvdA de hoon op van VVD, D66 en Groen Links. 'De PvdA laat zich voor het karretje van de regering spannen', constateerde Korthals (VVD).