Nog geen beslissing over visum missie Irak

DEN HAAG, 28 nov. - De Nederlandse humanitaire missie naar Irak had aan het begin van de middag nog geen antwoord van de Iraakse ambassade op haar visumaanvrage. Evenmin is iets bekend over mogelijke gesprekspartners van de delegatie. Een woordvoerder van de ambassade in Den Haag zei dat er nog geen reactie uit Bagdad was. 'Wij hopen dat we hierover zo spoedig mogelijk iets horen.'

De fractieleiders in de Tweede Kamer die de delegatie hebben samengesteld, hebben zich teruggetrokken uit de organisatie; zij laten de voorbereidingen nu over aan de leden van de missie en aan de oud-ambassadeurs De Hoop Scheffer en Rutten, die het contact onderhouden met de Iraakse ambassade. Tijdens een overleg tussen de fractievoorzitters gistermiddag werd duidelijk dat dezen zich niet willen binden aan eventuele politieke uitspraken die vanuit Bagdad als voorwaarde worden gesteld aan de missie.

De uit zes personen bestaande delegatie zette vandaag haar voorbereidingen voor de reis voort, nadat zij gisteren had duidelijk gemaakt niet over een politiek mandaat te beschikken. Ook oud-premier De Jong zei gisteravond dat het niet de taak van de missie is politieke verklaringen te tekenen, zoals dat in Belgie is gebeurd.

Gevraagd of de missie dat standpunt zal volhouden als de ondertekening van een dergelijke verklaring de enige manier blijkt om Nederlandse of andere gegijzelden vrij te krijgen, zei De Jong: 'Dat weet je nooit.' Een ander lid van de delegatie, oud-minister van buitenlandse zaken Van der Stoel, had verklaard dat de missie los staat van parlement en regering en dat zij geen mandaat heeft voor politieke uitlatingen ten aanzien van het Golfconflict.