Moluks Historisch Museum geopend

UTRECHT, 28 nov. - Minister d'Ancona (WVC) heeft vanmorgen in Utrecht het Moluks Historisch Museum geopend. Het museum is een gevolg van de afspraken die de Molukse eenheidsbeweging in Nederland, Badan Persatuan, in april 1986 met de Nederlandse regering heeft gemaakt. Architect van het museum is Fred Jacobs, als vormgever werd aangetrokken Karel Kruijsen. Directeuren zijn Wim Manuhutu en Henk Smeets, voormalig medewerker van het Inspraakorgaan Molukkers. Het museum schenkt onder meer aandacht aan de geschiedenis van het Molukse Volk, de Tweede Wereldoorlog en de dekolonisatie, de uitroeping van de Republiek Maluku Selatan (RMS). Aandacht is er ook voor het leven van de 5.000 oud-KNIL-militairen en hun gezinnen, die eerst in woonoorden - er is een kamer van het nog steeds bestaande Kamp Lunetten nagebouwd - en later in speciale wijken werden ondergebracht. De Mulukse gemeenschap is in veertig jaar bijna vervierdubbeld en telt nu naar schatting 45.000 zielen.

Het Museum, op de hoek van Biltstraat en de Kruisstraat, beschikt ook over een klein theater (90 plaatsen), een ruimte voor wisselende tentoonstellingen en een bibliotheek anex documentatiecentrum. In een computer kan men opzoeken welke Molukse dorpen zogeheten Pella-schappen hebben gesloten. De bewoners van deze dorpen en hun nazaten hebben speciale verplichtingen ten opzichte van elkaar. De bewoners mogen bijvoorbeeld niet met elkaar trouwen. Daaraan wordt ook in Nederland nog de hand gehouden.

De Nederlandse regering heeft voor de exploitatie een half miljoen gulden per jaar ter beschikking gesteld. De inrichting van het museum kostte vier miljoen gulden, waarvan WVC 2,25 miljoen betaalt. De overige 1,75 miljoen is door 75 gemeenten en instellingen bijeengebracht, waaronder 60 van de 85 gemeenten waar Molukkers zijn gevestigd, en verschillende provinciebesturen.