Lammers: burgerzin PvdA is doorzichtig

DEN HAAG, 28 nov. - Doorzichtig en behoorlijk amateuristisch. Zo noemt de commissaris van de koningin in Flevoland H. Lammers de plotselinge belangstelling in de PvdA voor de thema's burgerzin, normherstel en middeninkomens.

In een vraaggesprek met HP/De Tijd zegt hij dat de discussie over 'Nieuw Flinks' een manoeuvre van Woltgens en Kok is om de partij rijp te maken voor een wending naar rechts. De PvdA moet volgens hem kennelijk aantrekkelijk worden gemaakt voor een middenklasse-publiek. Volgens Lammers is het nogal doorzichtig om daar een paar maanden voor de provinciale staten verkiezingen mee te komen. Hij zegt 'heel actief' in de partij te worden om zo'n koerswijziging te voorkomen.

Hij meent dat de PvdA de beschermer van de zwaksten in de samenleving moet blijven. 'Dat beeld kan niet worden verstoord - dat zou kiezersbedrog zijn. De partijgenoten die nu aan neorealisme doen, hebben daar dan ook eigenlijk helemaal geen recht toe'. Hij verklaart de pleidooien voor herstel van de burgerzin als 'het mea culpa van links. Het is een echo van wat anderen, onze politieke tegenstanders voornamelijk, eerder hebben gezegd'.

Lammers, die in de jaren zestig Nieuw Links hielp oprichten, zegt dat een pleidooi voor meer burgerzin uit Den Haag ook niet effectief kan zijn. 'Als politici de burgers gaan vertellen dat ze meer burgerzin moeten ontwikkelen, dan doe je dat als burger toch al bijna niet meer? Van zo iemand in Den Haag trekt de moderne mens zich toch niets meer aan.' De belangstelling voor burgerzin komt volgens hem ook voort uit het 'ergheidssyndroom'. Volgens Lammers is tegenwoordig 'alles erg'. Als een verkeersongeluk zich voordoet, buigt de minister zich bezorgd over de 'mistproblematiek'. Maakt Justitie een procedurefout dan moet meteen de wet worden gewijzigd. 'Er is een gevoel van malaise over het land uitgestort, ' aldus Lammers.