Kok: extra bezuinigen op Defensie

DEN HAAG, 28 nov. - Het ministerie van defensie moet in de periode 1992-1994 ongeveer een miljard gulden extra bezuinigen. Dat is ongeveer zeven procent van de totale defensie-uitgaven. Dat heeft minister Kok (financien) gisteravond in het VARA-programma In het Nieuws bekendgemaakt.

Het is de eerste keer dat Kok zich uitspreekt over een concrete maatregel in het kader van de tussenbalans; begin volgend jaar moet het kabinet een beslissing nemen over een bezuinigingsoperatie van 10 a 15 miljard gulden.

De internationale verhoudingen zijn volgens Kok de afgelopen jaren 'radicaal veranderd'. Dat betekent dat het defensie-apparaat 'kleiner en dus ook goedkoper' kan worden, meent Kok. Minister Ter Beek (defensie) zou eind dit jaar met een Defensienota komen, maar die is uitgesteld na de tussenbalans.

In het regeerakkoord is afgesproken dat vanaf 1992 de defensie-uitgaven op reeel niveau worden bevroren. In guldens wordt zo een structurele besparing van ruim 400 miljoen gulden per jaar bereikt. In 1991 wordt er structureel ruim 630 miljoen gulden extra omgebogen ten opzichte van het regeerakkoord. Het bedrag dat minister Kok gisteren heeft genoemd, komt bovenop deze bedragen.