Kamer: jongeren tot 16 jaar in paspoort ouders

DEN HAAG, 28 nov. - Bijna de gehele Tweede Kamer is van mening dat jongeren tot hun zestiende jaar moeten kunnen worden bijgeschreven in het paspoort van hun ouders.

Staatssecretaris de Graaff-Nauta (binnenlandse zaken) stelt in de Paspoortwet, die deze week in de Tweede kamer wordt behandeld, voor dat jongeren uiterlijk tot hun twaalfde levensjaar in het paspoort van ouders kunnen worden opgenomen. De Tweede Kamer meent echter dat jongeren tussen 12 en 16 jaar zelf de keuze moeten kunnen maken of ze een eigen paspoort willen.

Bijschrijving in het paspoort heeft als voordeel dat het een stuk goedkoper is dan de aanschaf van een nieuw paspoort. Bijschrijving kost vijf gulden, een eigen paspoort vijftig gulden.

Een ander wijzigingsvoorstel dat in de Tweede Kamer op veel steun kan rekenen is het mogelijk maken dat kinderen in het paspoort van beide ouders kunnen worden bijgeschreven. Hieraan zou een grote behoefte bestaan omdat in de praktijk niet altijd in volledig gezinsverband wordt gereisd.

CDA en PvdA zijn het ook eens geworden over de wenselijkheid tot invoering van een identiteitsbewijs waarmee burgers zich kunnen legitimeren die niet over een paspoort of rijbewijs beschikken. Hierover hebben de regeringspartijen gisteravond nog overleg gevoerd. De nog op te helderen kwestie is nu in welke gevallen iemand kan worden verplicht zich te identificeren.

De invoering van een Paspoortwet is nodig geworden omdat de Grondwet sinds 1983 bepaalt dat het beperken van het recht het land te verlaten in een wet moet worden geregeld. De huidige regeling betreffende de verstrekking van reisdocumenten is neergelegd in ministeriele instructies, beschikkingen en circulaires.

De Graaff-Nauta kreeg gisteren veel lof voor de wijze waarop ze het paspoortbeleid uitvoert. Dat het paspoortbeleid sinds een jaar niet langer de verantwoordelijkheid is van het ministerie van buitenlandse zaken maar van binnenlandse zaken wordt door de Tweede Kamer als positief ervaren. 'Op binnenlandse zaken bestaat meer feeling voor regelgeving en procedures waar de burger direkt mee te maken heeft. Meer gevoel voor dienstverlening aan de burger', aldus Kalsbeek (PvdA).

De Tweede Kamer kan ook instemmen met het voorstel dat de geldigheid van het paspoort na vijf jaar niet kan worden verlengd. De mogelijkheid naar een aantal landen te reizen op een paspoort waarvan de geldigheid nog niet langer dan vijf jaar is verstreken, komt te vervallen.

De Graaf-Nauta zou de Kamer vanmiddag antwoorden. Over de introductie van een nieuw paspoort, dat in 1988 twee bewindslieden de kop kostte, praat de Kamer later.