Kamer is tegen opheffen geheime verzetsorganisatie

DEN HAAG, 28 nov. - De Tweede Kamer heeft met overgrote meerderheid een motie van Groen Links verworpen om de geheime organisatie voor verzet tijdens een bezetting op te heffen. Ook een andere motie van Groen Links haalde het niet. Daarin vroeg de partij om een parlementaire enquete te houden over oprichting en operatie van de geheime groep. Bij een debat in de Tweede Kamer vorige week nam premier Lubbers de wens van de Kamer over om de organisatie, die in bezettingstijd communicatielijnen moet openhouden en in staat moet zijn kleine sabotage-acties te verrichten, tot een minimum te beperken. Ook zegde hij de Kamer toe vertrouwelijke informatie te verstrekken over de afslanking van de dienst.