Infotheek

De groei van het nettoresultaat van Infotheek uit Leiden zal dit jaar lager uitkomen dan eerder voorspelt. Het automatiseringsbedrijf rekent voor 1990 nog wel op een stijging van het nettoresultaat. Wegens de onzekere economische situatie en het traditionele belang van stijgende verkopen in november en december is de directie niet in staat een nadere kwantificering van haar verwachtingen te geven.

In de eerste negen maanden van het lopende boekjaar is een resultaat voor belasting behaald van fl. 15 miljoen tegenover fl. 11,8 miljoen in dezelfde periode van vorig jaar.

Het nettoresultaat kwam uit op fl. 10,7 miljoen tegenover fl. 8,2 miljoen in 1989. De winst per aandeel steeg in de eerste negen maanden van 1990 van fl. 1,47 naar fl. 1,82.