Indexleningen DNB

De Nederlandsche Bank heeft besloten dat na overleg met het ministerie van financien de uitgifte van indexleningen voortaan is toegestaan.

Het vrijmaken van het kapitaalmarktbeleid van de centrale bank maakte het sedert enkele jaren mogelijk op de kapitaalmarkt allerlei soorten leningen te plaatsen, met uitzondering van indexleningen. Dit zijn leningen waarvan hoofdsom en/of rente periodiek kan worden aangepast aan de geldontwaarding.

Beleggers, vooral pensioenfondsen, zouden graag zien dat de staat indexleningen uitschreef. Maar minister Kok meent dat het risico voor de staat te groot is. Volgens voorstanders van dit type leningen kan het rijk jaarlijks flink besparen op de rentelasten door indexleningen uit te geven en kan bovendien de looptijd van de staatsschuld worden verlengd.