'Geen bewijs van Iraaks misbruik van kernmateriaal'

WENEN, 28 nov. - Inspecteurs van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) hebben geen bewijs gevonden dat Irak nucleair materiaal van zijn civiel onderzoekprogramma voor militaire doeleinden gebruikt. Dat heeft het IAEA gisteren in Wenen bekendgemaakt in een verklaring over een vorige week in Irak verrichte inspectie.

De Verenigde Staten hebben in een reactie op de verklaring van het IAEA gezegd aan te nemen dat Irak het nucleaire materiaal dat het gebruikt om een kernbom te ontwikkelen in geheime installaties heeft verborgen.

Het IAEA inspecteert elke zes maanden nucleaire installaties in verscheidene landen krachtens het Non-Proliferatie Verdrag (NPV), dat de verspreiding van nucleaire technologie voor niet-vreedzame doeleinden verbiedt. Volgens het IAEA hebben een Nigeriaanse en een Sovjet-inspecteur vorige week op verzoek van Irak zijn twee onderzoekreactoren, een opslagplaats en een andere installatie bezocht. De inspecteurs werden begeleid door Iraakse functionarissen, wat in overeenstemming is met het NPV.

Irak heeft herhaaldelijk Westerse beschuldigingen tegengesproken dat het bezig is een kernwapen te ontwikkelen. Dat het juist nu heeft gevraagd om een inspectie door het IAEA wordt door waarnemers in Wenen gezien als een poging een rechtvaardiging voor een gewapende actie tegen zijn wapeninstallaties weg te nemen. Met name Amerikaanse leiders hebben de afgelopen dagen herhaaldelijk gewezen op de nucleaire dreiging die van Irak uitgaat. (Reuter, AP)