EG verwacht van Major constructievere opstelling

BRUSSEL, 28 nov. - De Europese Gemeenschap is hoopvol gestemd over de keuze van John Major als nieuwe Britse premier. Major heeft zich als minister van financien, hoewel hij zijn kritiek op de plannen voor de Economische en Monetaire Unie nooit onder stoelen of banken heeft gestoken, steeds heel wat constructiever opgesteld tegenover de EG dan zijn premier.

De verwachting is dan ook dat hij als premier de polemische toon die Thatcher voortdurend aansloeg in de discussie met haar Europese collega's zal laten varen, minder emotioneel zal reageren op de consequenties van nauwere Europese integratie en een veel zakelijker benadering zal tonen.

De Europese commissaris voor concurrentiezaken, de Brit Sir Leon Brittan, de man die samen met Heseltine ten onder ging in de Westland-affaire, gaf vanmorgen dan ook een verklaring uit waarin hij zegt er vertrouwen in te hebben dat het Britse standpunt tegenover de EG positief zal zijn. 'Ik zie er naar uit om met hem en zijn ploeg samen te werken in de toekomst en wens hem alle succes', aldus de Britse commissaris.

Tot zover onze correspondent. De Amerikaanse president Bush heeft Major telefonisch gelukgewenst met diens verkiezing. Bush' woordvoerder, Marlin Fitzwater, verklaarde dat de president 'uitziet naar de samenwerking met Major en naar handhaving van de speciale relatie tot het Verenigd Koninkrijk'. Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken liet weten geen verandering in de Amerikaans-Britse betrekkingen te verwachten.

De Japanse premier, Kaifu, sprak vanmorgen de hoop uit dat Major de politiek van Thatcher zal voortzetten. Het Sovjet-persbureau Novosti meldde vanmorgen dat het vertrek van premier Thatcher 'bij miljoenen Sovjet-burgers tot gevoelens van spijt heeft geleid'. (AP, Reuter)