Bukman tegen veilplicht visserij

ROTTERDAM, 28 nov. - In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Bukman van landbouw, natuurbeheer en visserij zich tegen een veilplicht voor de visserij verklaard.

Het verplicht laten verkopen van de vangsten via de visafslagen is in strijd met het vrije ondernemersschap, aldus de minister.

Het CDA-kamerlid Eversdijk bereidt op het ogenblik een motie voor om Bukman te dwingen een veilplicht in te voeren als middel tegen het ontduiken van de vangstbeperkende maatregelen. De PvdA zal die motie steunen. Volgende week maandag behandelt de Kamer de begroting voor visserijzaken.

Binnen de branche is de animo tot het verplicht verkopen van de aangevoerde vis via de elf Nederlandse afslagen zeer beperkt. Gewezen wordt op de kans dat veel vissers hun vangsten in die situatie in het buitenland aan de man zullen brengen.

'Controle dient te gebeuren zonder ons unieke veilingsysteem daarvoor te misbruiken', aldus de voorzitter van de groep directeuren van de Nederlandse afslagen, W. de Bois van de afslag op Urk. 'Veilingen kunnen en mogen dus nooit worden gebruikt als een controle-apparaat voor een regering, want dan verliezen zij hun functie in de vrije handelswereld van de EG.'