Bibliotheek van C. Kruyskamp brengt 2,3 ton op

LEIDEN, 28 nov. - Onder grote publieke belangstelling is gisteren in Leiden het eerste deel geveild van de bibliotheek van C. Kruyskamp, voormalig hoofdredacteur van de Grote van Dale en van het Woordenboek der Nederlandsche Taal. De veiling bracht 235.000 gulden op.

Vrijwel alle lotnummers werden verkocht en het veilinghuis Burgersdijk en Niermans ontving bijna zeshonderd schriftelijke biedingen; volgens het huis veel meer dan gebruikelijk. Ook uit het buitenland was er veel belangstelling.

Het meest werd er betaald voor Kruyskamps exemplaar van het Woordenboek der Nederlandsche Taal dat hij had voorzien van talloze aantekeningen. Het bracht 5.200 gulden op. Het zogeheten Lexikon eroticum, duizenden fiches waarop Kruyskamp erotische citaten uit voornamelijk oude Nederlandse teksten had verzameld, bracht met 1600 gulden bijna zes keer de richtprijs op. Het werd aangekocht door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Ook sommige van de vele tientallen encyclopedieen brachten onverwacht veel op.

Overigens werd tijdens deze veiling slechts de helft van Kruyskamps boeken geveild. In totaal besloeg zijn bibliotheek zo'n 35.000 banden.