Benzine-accijns toch hoger

DEN HAAG, 28 nov. - De accijnzen op motorbrandstof moeten in de tweede helft van volgend jaar met vier tot vijf cent per liter omhoog. In 1992 worden de accijnzen opnieuw met vijf tot zeven cent verhoogd. Dat heeft minister Kok (financien) gisteravond aangekondigd.

De verhoging is volgens Kok nodig om 'de kosten van het openbaar vervoer en de auto een beetje in de pas te houden'. Het kabinet wilde met ingang van 1 november jongstleden de accijns op benzine met acht cent per liter verhogen. Maar de regeringsfracties CDA en PvdA hebben deze verhoging in oktober afgewezen. De accijnsverhoging voor volgend jaar is inclusief de accijnsverhoging met twee cent die het kabinet onlangs aankondigde.

In een brief aan de Tweede Kamer meldde minister Maij-Weggen (verkeer) gisteren de accijnsverhoging op benzine en diesel als alternatief voor het niet doorgaan van de spitstoeslag.

Pag. 2: Tolheffing in 1995