Voorstel voor VN-resolutie tegen Irak

NEW YORK, 27 nov. - Hieronder volgt de tekst van de ontwerp-resolutie tegen Irak, zoals gisteren overeengekomen door de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad. Onzekerheid bestaat alleen nog over de datum waarop het ultimatum afloopt: 1 of 15 januari.

De tien niet-permanente leden van de raad, die het voorstel gisteren in handen kregen, kunnen zoveel wijzigingen voorstellen als zij willen. De Verenigde Staten willen de ontwerp-resolutie donderdag in stemming brengen. Vrijdag is de laatste dag dat de VS voorzitter zijn van de raad.

DE VEILIGHEIDSRAAD, in herinnering brengend en opnieuw bevestigend zijn resoluties 660, 661, 662, 664, 665, 667, 669, 670, 674 Opmerkend dat Irak weigert gehoor te geven aan zijn verplichting om resolutie 660 en daaropvolgende, bovengenoemde relevante resoluties uit te voeren, ondanks alle inspanningen van de Verenigde Naties, en daarmee zijn flagrante minachting toont voor de Raad, Zich bewust van zijn plichten en verantwoordelijkheden voor de handhaving en versterking van de internationale vrede en veiligheid krachtens het Handvest van de Verenigde Naties, Vastbesloten de volledige naleving van zijn besluiten te verzekeren, Handelend op grond van hoofdstuk VII van het Handvest, 1. Eist dat Irak volledig gevolg geeft aan Resolutie 660 en alle daaropvolgende relevante resoluties en besluit, zonder zijn opties op te geven, Irak een laatste kans te geven, in een pauze van goede wil, om dat te doen

2. Geeft lidstaten die met de regering van Koeweit samenwerken de bevoegdheid - tenzij Irak voor of op 1 (15) januari volledig uitvoering geeft aan de resoluties, zoals uiteengezet in paragraaf 1 hierboven - om alle noodzakelijke middelen te gebruiken om resolutie 660 en alle daaropvolgende resoluties van de Veiligheidsraad te bevestigen en ten uitvoer te leggen en om internationale vrede en veiligheid in het gebied te herstellen

3. Vraagt alle landen om geeigende hulp te verlenen bij de handelingen die worden ondernomen bij het uitvoeren van paragraaf 2 van deze resolutie

4. Vraagt de landen die hierbij zijn betrokken om de Raad regelmatig op de hoogte te houden van handelingen die zijn ondernomen ingevolge de paragrafen 2 en 3 van deze resolutie.