Voorlichter Rotterdam naar Praag

ROTTERDAM, 27 nov. - K. Bode, hoofd externe betrekkingen van de gemeente Rotterdam en nauw betrokken bij de mislukte viering van het 650-jarige bestaan van de stad, is adviseur van de Tsjechoslowaakse hoofdstad Praag geworden. Bode is al twee maanden in Praag en bereidt daar een conferentie voor september 1991 voor.

'Het Rotterdamse college van B en W heeft Bode op zijn eigen verzoek buitengewoon verlof gegeven, zodat hij projectleider van de oost-west stedenbandenconferentie in Praag kan worden', zo zei woordvoerder J. Goeijenbier vanmorgen.

Het Praagse gemeentebestuur heeft Bode voorlopig tot 1 oktober 1991 aangesteld. 'Wat er daarna gaat gebeuren is nog niet te voorzien. Daarover zijn geen afspraken gemaakt', aldus Goeijenbier. Bode zelf wees er vanmiddag op dat hij in Rotterdam geen ontslag heeft genomen en niet is ontslagen. 'Ik kom in principe volgend jaar terug, al wil ik de komende maanden ook gebruiken als periode van herorientatie en heroverweging.'

De 48-jarige Bode had een reclamebureau en was tien jaar campagneleider van de PvdA voordat hij in 1982 door burgemeester Peper als adviseur naar Rotterdam werd gehaald. Hij was het afgelopen jaar nauw betrokken bij de organisatie van de viering van het 650-jarige bestaan van de stad, met name bij het opzetten van het pretpark Rivoli waarvoor hij persoonlijk in het buitenland attracties zocht. Het pretpark werd na tegenvallende bezoekersaantallen voortijdig afgebroken, ondanks de 1 miljoen gulden die de gemeenteraad op de valreep nog extra beschikbaar stelde. Op het stadhuis wordt Bode voor het fiasco verantwoordelijk gehouden. Bode ontkent dat zijn vertrek naar Praag hiermee te maken heeft. 'Half januari worden het resultaat van een extern onderzoek naar de organisatie van de 1990-festiviteiten verwacht en dan zullen we nog wel zien wat mijn rol is geweest. Tot die tijd ga ik niet op de zaak in.'

De stedenconferentie in Praag is een vervolg op een soortgelijke bijeenkomst dit voorjaar in Rotterdam. De twee steden hebben toen al afgesproken dat Rotterdam Praag bij de organisatie zal helpen.

Burgemeester Peper zelf is enkele weken met ziekteverlof. Hij onderbrak vorige week een officiele reis door Zuid-Amerika. Peper is oververmoeid.

    • Hans Nijenhuis