Studiebeurs van 27-jarige wordt verder verminderd

ROTTERDAM, 27 nov. - Minister Ritzen (onderwijs) heeft zijn voorstel om het recht op studiefinanciering voor studenten van 27 jaar en ouder te beperken, verder aangescherpt. Deze studenten krijgen voortaan nog maar twee jaar recht op studiefinanciering.

Dit blijkt uit de inleiding op het wijzigingsvoorstel dat Ritzen in de Wet op de studiefinanciering wil aanbrengen. Hij heeft de wetswijziging gisteren aan de Tweede Kamer voorgelegd.

Het voorstel is scherper geformuleerd dan de tekst die Ritzen voor advies naar de Raad van State stuurde. Daarin was nog sprake van de mogelijkheid voor studenten van 27 jaar of ouder om de studie 'af te ronden met studiefinanciering in de vorm van een rentedragende lening'. In het bij de Kamer ingediende wetsvoorstel is hier 'gedurende maximaal 2 jaar' aan toegevoegd.

Zij krijgen geen beurs meer, maar kunnen dat bedrag tegen kostendekkende rente lenen bij de Informatiseringsbank in Groningen. Dat geldt ook voor studenten met een lange opleiding zoals in de geneeskunde of in het kunstonderwijs. Deze studenten moeten dus voordat zij 22 jaar zijn met hun studie zijn begonnen willen ze die met behoud van studiefinanciering kunnen afronden. Anderen moeten voor hun 24ste gaan studeren.

Noch in de tekst van het wetsvoorstel zelf, noch in de memorie van toelichting spreekt de minister overigens over de nieuwe beperking. Deze is volgens een woordvoerder van de minister mogelijk door een andere bij de Tweede Kamer ingediende wetswijziging. Het gisteren ingediende wetsvoorstel is het vijfde in de reeks van acht die Ritzen heeft aangekondigd in het kader van de eerste ronde tot herstructurering van het beurzenstelsel.

De maatregel geldt voor studenten die na 1 augustus 1991 met hun studie beginnen en gaat in de loop van 1992 in. Het precieze tijdstip laat de minister afhangen van het moment waarop de Informatiseringsbank de verandering kan verwerken.