Show op tv voor hulp aan Russen

ROTTERDAM, 27 nov. - De Vara zendt op 15 december een programma uit om geld in te zamelen voor de actie Voedselhulp voor Russen. Het programma zal zowel informatie als amusement bevatten. Wie het gaat presenteren is nog nietvastgesteld.

Dit heeft een woordvoerder van de omroep vanmorgen meegedeeld. Zowel de Vara als E. van Eeghen, de initiatiefnemer van de actie, is gisteren overstelpt met reacties. Veel levensmiddelenbedrijven hebben een bijdrage in natura aangeboden, aldus Van Eeghen. Hij legt de laatste hand aan de samenstelling van een comite van aanbeveling. Minister Bukman is namens de regering een van de leden.

In de provincie Flevoland hebben enige boeren het initiatief genomen tot een eigen hulpactie voor het Dimitrov-district, 75 kilometer ten noorden van Moskou. Deze boeren waren daarvandaan net teruggekeerd in verband met een samenwerkingsproject in de landbouw tussen Flevoland en dit gebied. De provincie heeft het initiatief van de boeren overgenomen en heeft vanmiddag 100.000 gulden toegezegd. Commissaris van de koningin H. Lammers zal ook deel uitmaken van het comite van aanbeveling van de landelijke actie, aldus zijn woordvoerder.

Het is de bedoeling, stelt hij, om reeds op de avond van de landelijke actie met een convooi vrachtwagens te vertrekken. Men wil voor de 200.000 inwoners van het Dimitrov-distrikt voedselpakketten meenemen en medicijnen voor ziekenhuizen daar. Om dat de Flevolander boeren daar zelf over contacten beschikken, hopen ze er zeker van te kunnen zijn dat de pakketten bij de juiste mensen terechtkomen.