Schouwburg Leeuwarden deelt gratis kaarten uit

LEEUWARDEN, 27 nov. - Stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden gaat in januari ongeveer tweeduizend gratis kaarten voor tien theatervoorstellingen versturen. Het plan voor dit experiment, dat meer mensen naar de schouwburg moet lokken, is afkomstig van PvdA-raadslid P. den Oudsten. 'De drempels van het theater moeten worden geslecht', zegt hij. 'Er zijn nog te veel Leeuwarders die nooit naar de schouwburg gaan.'

De kaarten worden verstuurd aan een willekeurige groep Leeuwarders. Het is de bedoeling dat hun namen worden gelicht uit het bevolkingsregister.

Harmonie-directeur G. Tonen noemt het plan 'ontwapenend simpel'. Hij zal bepalen voor welke voorstellingen de gratis kaarten de deur uitgaan. Daarbij denkt Tonen in de eerste plaats aan evenementen die zijn bedoeld voor een groot publiek. Op grond van de verkoopcijfers en de verkochte abonnementen is volgens hem na te gaan welke voorstellingen niet uitverkocht zullen zijn.

De directeur van De Harmonie onderstreept dat het hier gaat om een experiment en dat steeds een redelijk aantal kaarten aan de kassa beschikbaar moet blijven. 'Mensen die op het laatste moment een kaartje willen kopen, moeten voorrang krijgen. Als we ervan uitgaan dat er vierhonderd stoelen onbezet blijven, versturen we niet per se driehonderd gratis kaarten. Je moet hier heel zorgvuldig mee omgaan.'

Tonen wil in de brief een passage opnemen voor het geval het aanbod terecht komt bij een fervent theaterliefhebber. 'We doen dan een beroep op de edelmoedigheid van de mensen om het kaartje aan iemand te geven die nooit naar het theater gaat.' Hij verwacht overigens niet dat het theaterpubliek dat heeft betaald voor een voorstelling ontevreden wordt als blijkt dat een deel van de aanwezigen in de zaal gratis naar binnen kon. Tonen: 'Mensen die al gaan, zijn bevoorrecht omdat ze het theater reeds hebben ontdekt. Ik denk dat zij alleen maar blij zullen zijn als de zaal goed is bezet.'