Rushdie uit schuilplaats voor gesprek op televisie

LONDEN, 27 nov. - De Britse schrijver Salman Rushdie heeft gisteren zijn onderduikadres verlaten, om een vraaggesprek op te nemen met de BBC-televisie. In het interview zei Rushdie zijn leven 'stukje bij beetje' weer te willen oppakken.

Salman Rushdie leeft sinds februari 1989 op geheime adressen in Engeland, nadat de Iraanse geestelijke leider ayatollah Khomeiny moslims op de hele wereld had opgeroepen Rushdie te vermoorden, omdat zijn roman De duivelsverzen 'godslasterend' zou zijn. Sinds de dood van Khomeiny is het religieuze doodvonnis, de zogeheten fatwa, nooit herroepen.

De BBC wilde geen commentaar geven op de vraag waarom Rushdie naar de Londense studio wilde komen en niet, zoals eerder is gebeurd, werd geinterviewd op zijn geheime adres. Tijdens het gesprek voor The Late Show vertelde de schrijver: 'Langzamerhand wil ik mijn leven stukje bij beetje weer oppakken, en mijn uiterste best doen om de zaak te laten afkoelen.'

Rushdie zei daartoe in gesprek te willen raken met moslimleiders. Volgens hem bestaat er 'veel grond voor overeenstemming', die echter nog 'concrete vorm moet aannemen'.

In het vraaggesprek ontkende hij opnieuw dat hij met De duivelsverzen had willen aanzetten tot haat tegen moslims.

Tijdens het gesprek zei Rushdie 'wel eens op het strand te willen zitten'. Maar 'dat zit er voorlopig niet in. Ik kan niet te ver vooruit zien', aldus de schrijver. (AP)