Nefarma: patient moet voor geneesmiddel in veel gevallen bijbetalen

DEN HAAG, 27 nov. - Patienten zullen fors moeten bijbetalen voor hun medicijnen als de Tweede Kamer akkoord gaat met het systeem dat staatssecretaris Simons (volksgezondheid) volgend jaar wil invoeren voor de vergoeding van geneesmiddelen door de ziekenfondsen. Dat concludeert Nefarma, de organisatie van fabrikanten en importeurs van geneesmiddelen, op grond van eigen berekeningen.

Volgens de vandaag bekendgemaakte cijfers kan het beparingsplan van Simons ertoe leiden dat ongeveer 120 miljoen gulden aan eigen bijdragen zal moeten worden betaald, tenzij patienten overgaan op het gebruik van andere geneesmiddelen, 'met alle problemen en kosten van dien'.

Simons houdt de opvatting staande dat het niet noodzakelijk is dat patienten bijbetalen. In zijn plan zijn alle geneesmiddelen ingedeeld in groepen van middelen met dezelfde therapeutische werking. Het gaat uit van maximumvergoedingen; de patient krijgt dure middelen tot een bepaalde hoogte door het fonds vergoed als er goedkopere gelijkwaardige medicijnen voorhanden zijn. Simons verwacht dat de prijzen van dure geneesmiddelen zullen dalen tot de maximumvergoeding en dat daardoor een forse kostenbesparing kan worden bewerkstelligd. De kosten voor geneesmiddelen zullen de komende jaren volgens hem daardoor niet met ongeveer 10 procent per jaar toenemen, maar met 4 procent.

Twee weken geleden stuurde Simons een herziene versie van zijn plan naar de Tweede Kamer, nadat er forse kritiek op zijn eerste voorstel was gekomen, met name op het aantal gevallen waarin voor medicijnen zou moeten worden bijbetaald. Simons meent dat hij nu aan de bezwaren is tegemoetgekomen. Een aantal belangenverenigingen van patienten is het daar niet mee eens. Zij krijgen nu bijval van Nefarma, die vaststelt dat bijbetaling met name zal voorkomen bij patienten met reuma, cara, diabetes, epilepsie, hoge bloeddruk, hartaandoeningen, depressies en de ziekte van Parkinson.

In een brief aan de Tweede Kamer, die volgende week over het plan van Simons debatteert, dringt Nefarma erop aan af te zien van vergoedingslimieten voor groepen geneesmiddelen. In plaats daarvan zou het onlangs ingediende alternatief van Nefarma moeten worden overgenomen. Dat gaat uit van een vergoedingslimiet per afzonderlijk geneesmiddel of groep van identieke medicijnen, 'waardoor bijbetalingen zelden of nooit zullen voorkomen'. Ook Nefarma garandeert dat de jaarlijkse uitgavengroei wordt beperkt tot 4 procent.

Een woordvoerster van WVC wilde op de berekeningen van Nefarma niet meer zeggen dan 'dat het vanuit hun positie logisch is dat de fabrikanten zo reageren.' Simons laat de Kamer waarschijnlijk morgen weten hoe hij over het alternatief van Nefarma denkt.

Simons is er nog niet in geslaagd apothekers, huisartsen, specialisten en verzekeraars achter zijn plan te krijgen. Hij wil met hen een 'meerjarenafspraak farmaceutische hulp' ondertekenen. Met name de huisartsen hebben nog veel bezwaren.