Nationale en Postbank tomen groei in VS in

NEW YORK, 27 nov. - NMB Postbank en Nationale-Nederlanden hebben eventuele groeiplannen in de Verenigde Staten op een laag pitje gezet om te kunnen fuseren. Dat blijkt uit de voorwaarden die zij hebben geaccepteerd om toestemming van de Amerikaanse centrale bank te verkrijgen.

NMB Postbank Groep zal de komende vier jaar in de Verenigde Staten geen andere banken, bankfilialen of bank-activa mogen overnemen, als de fusie met Nationale-Nederlanden doorgaat.

Nationale-Nederlanden mag wel uitbreiden door overnemingen, maar alleen door aankoop van 'relatief kleine Amerikaanse verzekeringsmaatschappijen, financiele bedrijven die werkzaamheden hebben die direct zijn gerelateerd aan haar verzekeringsactiviteiten en bedrijven die zaken doen die toelaatbaar zijn voor bank holdingmaatschappijen.' Nationale moet voor iedere overname overleg plegen met de centrale bank.

NMB en Nationale hebben verder beloofd dat zij elkaar geen geld zullen lenen, niet elkaars produkten zullen verkopen, elkaar geen zaken zullen toespelen, geen reclame voor elkaar zullen maken en over het algemeen 'gemanaged zullen worden als gescheiden zakelijke eenheden.'

Banken en verzekeringsmaatschappijen mogen in de VS niet fuseren. Omdat zowel NMB Postbank als Nationale-Nederlanden vestigingen hebben in de VS vroegen zij de Federal Reserve een uitzondering te maken. De Amerikaanse bankwet laat die mogelijkheid open.

De Fed heeft NMB en Nationale geen toestemming verleend voor de fusie, maar een uitzondering gemaakt voor een beperkte periode, vier jaar, 'om hun activiteiten in de VS te conformeren aan de vereisten van de BHC Act (de bankwet, red.)' Dat staat in de brief die de Amerikaanse advocaat van de Nederlandse instellingen vorige week woensdag ontving. De beslissing geeft de twee concerns wel de mogelijkheid om zelfstandig te groeien.

Het is niet zeker of NMB Postbank ooit plannen heeft gehad om te groeien in de VS door overnemingen. Er zijn buitenlandse bankiers die de voorkeur geven aan zelfstandige groei omdat een overname geld kost en de aandacht van een deel van het management afleidt. Feit blijft dat NMB zich voor vier jaar een optie heeft ontnomen in een periode waarin Amerikaanse banken en andere financiele instellingen goedkoper zijn dan ooit. Faillissementen, een zwakke economie en een lage dollarkoers zijn daarvoor de belangrijkste redenen. Hetzelfde geldt in mindere mate voor voor de verzekeringswereld.

Een andere implicatie van het akkoord tussen de Fed en de Nederlandse bedrijven is dat NMB en Nationale erop gokken dat voor 1995 het Amerikaanse Congres de scheiding tussen banken en verzekeringsmaatschappijen heeft opgeheven. Als dat niet gebeurt zullen zij of hun bankkantoren, of hun verzekeringsmaatschappijen moeten verkopen, verhuizen of sluiten. De Fed zegt dat de periode niet zal worden verlengd.

De NMB heeft kantoren in New York en Georgia. De omzet in de VS is niet bekend. Nationale-Nederlanden heeft verzekeringsmaatschppijen in de VS en Canada met een gezamelijke omzet van 5,4 miljard gulden en een belegd vermogen van 12 miljard gulden in het afgelopen jaar.

    • Michiel Bicker Caarten