Ministers willen voor voeding eco-keurmerk

MAASTRICHT, 27 nov. - Een eco-keurmerk op voedingsmiddelen, zoals dat in sommige landen al bestaat, is van groot belang om te bereiken dat de Europese consument een in milieu-opzicht gezonder gedrag ontwikkelt. Dat hebben de milieuministers van de drie Benelux-landen - Alders (Nederland), Smet (Belgie) en Bodry (Luxemburg - alsook de Duitse staatssecretaris Stroetman gisteren benadrukt op een bijeenkomst in Maastricht.

Voor vijf groepen van produkten zijn in EG-verband proeven met zo'n keurmerk gaande. Een toekomstig systeem voor de hele Gemeenschap zou volgens de bewindslieden gebaseerd moeten op bestaande systemen in lid-staten met de hoogste kwaliteitsnormen.

De vier betrokken landen zijn tegen een stand-still-beginsel voor de uitstoot van schadelijke stoffen door personenauto's. Daarmee keerden ze zich tegen het voornemen van de Europese Commissie om voor te stellen gedurende vijf jaar pas op de plaats te maken. Ook spraken de vier af om door te gaan met het fiscaal stimuleren van de schonere auto.

De nationale regeringen van de Benelux en Duitsland blijven het aanspreekpunt bij grensoverschrijdende milieu-informatie, zei minister Alders na afloop. Verder is afgesproken om elkaar te informeren over problemen als smog en geluidsoverlast. In de praktijk moet het evenwel mogelijk zijn dat bijvoorbeeld de provincie Limburg rechtstreeks gegevens opvraagt bij de autoritieten in het Belgische gewest Wallonie of in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen en omgekeerd.

Wat de smog betreft bestaan er nog steeds verschillende waarschuwingssystemen. Daarom dient volgens de ministers het streven gericht te zijn op harmonisatie daarvan. Met Belgie heeft Nederland de afspraak gemaakt om een werkgroep de geluidsoverlast van vliegtuigen en de benutting van het luchtruim te laten bestuderen.