Kosto: Duitsland moet strafvervolging tegen Nederlanders stoppen

ROTTERDAM, 27 nov. - Staatssecretaris Kosto (justitie) heeft het Duitse ministerie van justitie in Bonn gisteren verzocht de strafvervolging van zes Nederlanders te beeindigen. De zes werden voor handel in hasj op 9 en 10 augustus vorig jaar gearresteerd door toedoen van een infiltrant van de Duitse politie.

De operatie van de Duitse infiltrant had voor een deel plaats op Nederlands grondgebied. In een brief aan het Duitse ministerie van justitie stelt staatssecretaris Kosto dat bij deze actie de Nederlandse soevereiniteit is geschonden. Hij verzoekt de Duitse autoriteiten de zes verdachten die vastzitten in Frankfurt de gelegenheid te bieden naar Nederland terug te keren.

De rechter in Frankfurt was gedurende het gerechtelijk vooronderzoek tot de conclusie gekomen dat schending van de Nederlandse soevereiniteit door de Duitse infiltrant waarschijnlijk was. Om Justitie in Nederland de gelegenheid te bieden hiertegen te protesteren, besloot hij op 18 oktober van dit jaar de zaak aan te houden tot 30 november.

Het Nederlandse ministerie van justitie kon niet nagaan of het optreden van de infiltrant volgens voorschrift door de Duitsers was gemeld bij de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) in Den Haag. Op 13 september 1990 vroeg Kosto in een brief aan de Duitse justitie of er overleg was geweest met de Nederlandse overheid over de infiltratie op Nederlandse bodem. Vorige week vrijdag bevestigde het ministerie van justitie in Bonn dat er sprake was geweest van onwettig optreden van de Duitse infiltrant.

Niet bekend

Inmiddels is duidelijk geworden dat in die wekelijkse bijeenkomsten bij de CRI van notuleren geen sprake was. Men bleef aangewezen op het geheugen van de ambtenaren van de narcotica-afdeling van het CRI die bij toerbeurt aanwezig waren. 'In principe moet iedere undercover-actie van buitenlanders in Nederland bij ons worden gemeld', aldus een woordvoerder van de CRI. 'De praktijk wijst uit dat dit niet altijd gebeurt. Binnenkort krijgen alle buitenlandse politie-verbindingsofficieren een gedragscode voorgelegd.' In deze overeenkomst zal een 'meldingsplicht van acties binnen Nederland' worden vastgelegd.