Korter werken splijt grafische werkgevers

ROTTERDAM, 27 nov. - Kleinere grafische ondernemingen krijgen de mogelijkheid zelfstandig over de arbeidsvoorwaarden in de grafische industrie te onderhandelen. Dit heeft de algemene ledenvergadering van het Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen (KVGO) vanmiddag in Amsterdam besloten.

Voor bedrijven met minder dan 25 werknemers wordt een uitzonderingspositie geschapen om te voorkomen dat de werkgeversorganisatie KVGO uiteenvalt, zegt secretaris R. Palsenbarg. Splijtzwam vormt de 36-urige werkweek. In de ongeveer 500 grotere grafische bedrijven is deze inmiddels ingevoerd. De ongeveer 2500 kleinere grafische bedrijven moeten uiterlijk 1 februari volgend jaar overschakelen op een 36-urige werkweek. Maar volgens Palsenbarg voelen veel kleinere bedrijven daar niets voor. Zij willen ook na 1 februari de mogelijkheid houden hun werknemers gemiddeld 38 uur per week te laten werken. Voor deze bedrijven vormt dit een belangrijke eis in het overleg over de nieuwe CAO, dat in januari begint.

Het KGVO heeft vandaag de statuten gewijzigd en voor de kleinere bedrijven een aparte vereniging opgericht. 'We blijven streven naar een CAO voor de hele bedrijfstak, maar als de eis van de kleinere bedrijven niet wordt ingewilligd om de gemiddelde werkweek op 38 uur te handhaven, dan zal de nieuwe vereniging de CAO niet tekenen en afzonderlijk verder kunnen onderhandelen met de vakbonden', aldus Palsenbarg. Invoering van de 36-urige werkweek stuit volgens hem bij veel kleinere bedrijven op onoverkomelijke economische of organisatorische bezwaren.

De uitzonderingspositie voor kleinere grafische bedrijven binnen het KVGO baart de grafische bond van het CNV grote zorgen, zegt voorzitter R. E. van Kesteren. 'Opslitsing in grotere en kleinere bedrijven komt de mobiliteit van de werknemers niet ten goede en zal uiteindelijk de kleinere bedrijven benadelen, want de opsplitsing is bedoeld om de arbeidsvoorwaarden voor deze bedrijven te verslechteren. Daaraan zullen wij niet meewerken.'

Voorzitter A. M. J. Douze van de FNV-bond Druk en Papier zegt dat het om een intern KVGO-probleem gaat. In de hele bedrijfstak zijn volgens hem ongeveer 300 kleinere bedrijven die de 36-urige werkweek nog niet hebben ingevoerd en die tot 1 februari dispensatie hebben. Circa 550 kleinere bedrijven, waar het personeel gemiddeld 36 uur per week werkt, zouden terug willen naar een 38-urige werkweek. 'Maar daarover valt met ons niet te praten. Wij waren, zijn en blijven mordicus tegen verschillende CAO's binenn onze bedrijfstak, dus zullen we ook niet apart onderhandelen met de kleinere bedrijven.'

De grafische bonden willen in de nieuwe CAO nadruk leggen op werkgelegenheid, terugdringing van overuren en werkdruk en een gematigde loonontwikkeling. De FNV-bond Druk en Papier streeft bovendien verdergaande arbeidstijdverkorting na. Voor de KVGO is dit laatste 'niet bespreekbaar'. De werkgevers willen hoge prioriteit toekennen aan bestrijding van het ziekteverzuim.