Kok vindt werkgevers te passief tegen ziekteverzuim

DEN HAAG, 27 nov. - Werkgevers doen te weinig om de arbeidsongeschiktheid en het ziekteverzuim terug te dringen. Minister Kok (financien) maakte dit verwijt gisteren op een PvdA-verkiezingsbijeenkomst in Roermond.

Door de starre opstelling van de werkgevers komen de 'doelstellingen die de PvdA na aan het hart liggen' in gevaar, zei Kok. De stijging van het aantal arbeidsongeschikten en zieken vormt een bedreiging voor de koppeling tussen uitkeringen en de lonen in het bedrijfsleven, en de overige doelstellingen van het kabinet, meent Kok.

'In 1990 is er weer van een grotere volumestijging in de WAO van 6.000 en in de Ziektewet van 10.000 sprake dan waarmee al rekening was gehouden. De financiele gevolgen laten zich raden als dit zo doorgaat', zei Kok.

Kok ziet maar een uitweg: kabinet, vakbeweging en werkgevers moeten 'gezamenlijk de kar trekken'. De vakbeweging moet haar looneisen matigen, maar Kok hekelde met name de arbeidsvoorwaardennota van de werkgeversorganisaties VNO en NCW.

Kok: 'De ideeen, de inzet en het verantwoordelijkheidsbesef van de werkgeversorganisaties, zoals net nog naar buiten gebracht, zijn nog verder beneden peil dan sommige looneisen over de rand zijn. (...) Wie de loonstijging bescheiden wil houden zal op andere terreinen over de brug moeten komen.'

Met dit laatste doelde Kok vooral op het terugdringen van het aantal mensen dat een beroep doet op de WAO, en het ziekteverzuim. Als de deelname aan betaalde arbeid niet voldoende toeneemt kan het kabinet ook de overige doelstellingen (investeringen in milieu, openbaar vervoer, onderwijs en sociale vernieuwing) 'op zijn buik schrijven', meent Kok. 'Dan blijft het niet bij deze tussenbalans.'

Premier Lubbers heeft gisteravond beloofd bij de komende financiele tussenbalans 'knopen door te hakken' en 'ingrepen te doen waar nodig'. 'Dat beloof ik u', aldus de premier tijdens een CDA-verkiezingsavond in Hazerswoude.

Pag. 3: Kritiek op daadkracht van kabinet

Afgelopen zaterdag kritiseerde fractieleider Brinkman het kabinet in een dagbladinterview om de weinig daadkrachtige indruk die het maakt. Volgens Lubbers zal bij de tussenbalans als uitgangspunt 'nuchterheid met idealisme' gelden.

Volgens Lubbers is het beroep op de WAO en de Ziektewet nu zo groot geworden dat er 'nieuwe inspanningen' nodig zijn en een 'nieuwe gezindheid bij directies en ondernemingsraden'. Bij de CAO's moet volgens hem gekozen worden voor het 'investeren in de toekomst van mensen die aan de kant staan'.

Op een spreekbeurt in Zevenhuizen uitte VVD-fractievoorzitter Bolkestein gisteravond felle kritiek op het inkomensbeleid van het kabinet Lubbers-Kok. Voor de PvdA is de koppeling ('populistische dogma') het symbool van de sociale rechtvaardigheid. Het CDA heeft de koppeling weliswaar ook ondertekend maar 'het CDA zou het CDA niet zijn als men er niet onmiddellijk aan ging twijfelen', aldus Bolkestein. Volgens hem is het kabinet blind voor 'de economische vooruitgang die bij een minder starre inkomenspolitiek kan worden bereikt'.