Kamer: meer bescherming voor vogels

DEN HAAG, 27 nov. - De overheid moet meer aan vogelbescherming doen dan staatssecretaris Gabor (landbouw) op grond van het Natuurbeleidsplan van oud-minister Braks van plan is. Dat bleek gisteren bij de behandeling van het plan in de Tweede Kamer.

In het Natuurbeleidsplan staan op de lijst van speciaal te beschermen soorten alleen de ernstig bedreigde gans, kerkuil, korhoen, kraanvogel, kwartelkoning, lepelaar, patrijs en ijsvogel. De lijst bevat vogels die in Nederland nog zelden worden gezien. De Tweede Kamer vindt dit aantal volstrekt onvoldoende, onder meer omdat 'onze kinderen er recht op hebben het korhoen niet alleen van plaatjes te kennen', aldus het Kamerlid Esselink (CDA).

Staatssecretaris Gabor zei daarop dat hij de vogelbescherming niet tot acht soorten wil beperken. De acht genoemde vogels genieten volgens hem wel de voorrang bij de bescherming, maar dat sluit niet uit dat in de toekomst meer vogels speciale bescherming zullen krijgen.