Kabul bereid om militaire steun Moskou op te geven

KABUL, 27 nov. - De Afghaanse president Najibullah heeft gisteren voorgesteld de militaire steun van de Sovjet-Unie aan zijn bewind te staken en alle wapenvoorraden in het land te vernietigen. Met deze voorstellen zei Najibullah de twaalf jaar durende oorlog in zijn land te willen beeindigen.

'We zouden negatieve symmetrie willen aanvaarden', zei Najibullah tijdens een persconferentie in Kabul. Onder negatieve symmetrie wordt verstaan dat de Sovjet-Unie haar hulp aan het bewind in Kabul staakt, terwijl de Verenigde Staten tegelijkertijd hun hulp aan het Afghaanse verzet opgeven.

Een voorwaarde van Najibullah was echter dat alle partijen vooraf met deze voorstellen instemmen. Hij gaf geen nadere bijzonderheden over zijn plan. Tot dusverre heeft het verzet alle vredesplannen van Najibullah afgewezen en geweigerd om op enigerlei wijze met de regering in Kabul samen te werken.

De Afghaanse president zei verder dat hij onlangs een aantal voorstellen had ontvangen van de voormalige Afghaanse koning Zahir Shah, die in 1973 werd afgezet en sindsdien in ballingschap in Italie woont. Een woordvoerder van de ex-monarch ontkende echter dat de koning ook maar iets aan Najibullah had gezonden. Hij sloot evenwel niet uit dat Najibullah een document in handen had gekregen dat Zahir Shah onlangs aan gematigde leiders van het Afghaanse verzet had gestuurd.

Vorige week was Najibullah op bezoek in Zwitserland. Hij zei daar te hebben gesproken met vertegenwoordigers van het verzet. Het verzet ontkende dit echter ten stelligste. (Reuter, AFP)