Homo's pleiten voor trouwregister

RHEDEN, 27 nov. - De instelling van een trouwregister naast het al bestaande huwelijksregister moet 'homohuwelijken' in Nederland mogelijk maken. Met die oplossing kwam gisteren de stichting vrienden van de GAY krant.

Het trouwregister kan volgens de juridische medewerkers van de stichting door elke gemeente in Nederland worden ingesteld. Homoseksuelen die een notarieel samenlevingscontract hebben, kunnen hun namen laten opnemen in dit nieuwe gemeentelijke register, dat net als het huwelijksregister openbaar is. Die openbaarheid maakt het derden mogelijk te zien dat zo'n contract is gesloten en geeft 'getrouwden' de mogelijkheid bij die derden dezelfde rechten te claimen als 'gehuwden'.

De stichting heeft gisteren alle gemeenten in Nederland een uitgewerkt voorstel voor de instelling van een trouwregister doen toekomen. Leden van het parlement is tegelijkertijd gevraagd de instelling van dergelijke trouwregisters te helpen bevorderen. Mede-ondertekenaars van dit verzoek zijn F. Stello en G. Kuipers, de twee mannen die sinds twee jaar met ondersteuning van de stichting ijveren voor de mogelijkheid van een homohuwelijk. De nu gekozen oplossing geldt voor beiden, zo lieten zij gisteren weten tijdens een persconferentie in het gemeentehuis van Rheden, als 'second-best', een tussenstap naar een echt huwelijk. Zij streven op termijn een samenvoeging na van het huwelijksregister en het trouwregister tot een partnerregister.

De Hoge Raad verbood onlangs homohuwelijken omdat de geest van de wet zich daartegen zou verzetten. Hij constateerde echter wel een maatschappelijke rechtsongelijkheid door de ongelijke behandeling van hetero- en homoparen. Met die uitspraak willen Stello en Kuipers (en de stichting) pensioenfondsen en andere organisaties die weigeren consequenties te verbinden aan de status van de 'getrouwden' voor het gerecht alsnog dwingen dat wel te doen.

De trouwakte zoals de stichting die zich voorstelt, verschilt in bijna niets van een huwelijksakte. De partners zullen elkaar beloven dat zij 'elkaar aannemen tot echtgenoten' en dat zij 'getrouw alle plichten zullen vervullen die door de wet aan de huwelijkse staat worden verbonden'. De ambtenaar van de burgerlijke stand mag volgens de juridische medewerkers van de stichting van deze trouwbelofte een akte opmaken en vervolgens kan het paar zijn namen laten opnemen in het trouwregister. Overigens kunnen op deze manier niet alleen homoseksuelen elkaar trouw beloven, maar ook anderen die hun relatie werking naar derden willen toekennen, maar niet voor een huwelijk in aanmerking komen - bijvoorbeeld broer en zus, moeder en zoon. In de gemeente Rheden zal op 18 december een voorstel voor de instelling van zo'n trouwregister worden ingediend door de fractie van Groen Links. Er lijkt een meerderheid in de gemeenteraad voor te zijn, zodat Stello en Kuipers wellicht in die gemeente eindelijk kunnen trouwen, ook al zullen ze dan officieel ongehuwd blijven. Stello: 'Onze relatie bestaat al 19 jaar. We willen nu eindelijk ook wel eens rechtsbescherming van die relatie.' Kuipers: 'Als wij in het huwelijk zouden treden zouden we elkaar ook trouw beloven. Zoiets hoort de fijnste dag van je leven te zijn. Ik hoop dat die dag gauw mag komen.'