Hollands Diep niet heruitgegeven

AMSTERDAM, 27 nov. - Er komt geen heruitgave van het culturele tijdschrift Hollands Diep. Ook het plan om vanaf april 1991 een tweewekelijks cultureel/journalistiek blad onder die naam uit te geven gaat niet door. Dit heeft de uitgever J. Holtzapffel vanmorgen meegedeeld.

Hij trok zijn plannen in die richting in, nadat de tijdschriftenuitgever Fieggen en Huese - die het recht op de merknaam Hollands Diep bezit - Holtzapffel met gerechtelijke stappen had gedreigd. H. Fieggen zegt overwogen te hebben zelf een cultureel blad te gaan uitgeven, geent op de formule van Hollands Diep, nadat het ministerie van WVC had bekend gemaakt de subsidie te staken aan een andere Fieggen en Huese-uitgave, Dutch Heights. 'Vastomlijnende plannen' zouden niet bestaan, maar 'voor alle zekerheid' heeft Fieggen sinds 1 januari 1989 de merknaam Hollands Diep wettig gedeponeerd.