Grote belegger op Parallelmarkt; Nieuw beursfonds in Duits vastgoed

AMSTERDAM, 27 nov. - German City Estates, een nieuwe Nederlandse vennootschap die in Duits commercieel onroerend goed belegt en handelt, komt op 30 november in de notering van de parallelmarkt van de Amsterdamse effectenbeurs. De introductie gaat gepaard met een herplaatsing van ruim vier miljoen aandelen GCE met een nominale waarde van 5 gulden.

Deze stukken zijn nu nog in bezit van een aantal Engelse en Zweedse institutionele beleggers die ruim 200 miljoen gulden bijeenbrachten. Daardoor zal het fonds wat kapitalisatie betreft, het grootste van de parallelmarkt worden. Er is reeds voor 70 miljoen gulden belegd in vijf kantoorgebouwen: een in Frankfort, twee in Hamburg en twee in Dusseldorf. De aandelen zullen worden herplaatst tegen de op 30 november geldende intrinsieke waarde van circa 49 gulden.

Het vastgoedfonds heeft geen beschermingsconstructies en een closed-end structuur. Vraag en aanbod bepalen daarbij de koers van de aandelen. Deze hoeft daardoor niet automatisch parallel te lopen met de intrinsieke waarde. Problemen rond inkoop van aandelen als zich kortgeleden met open-end-fondsen hebben voorgedaan, zijn derhalve uitgesloten. GCE richt zich voornamelijk op professionele beleggers. Inschrijving op minder dan 6.000 aandelen (circa 300.000 gulden) is niet mogelijk.

GCE is een initiatief van de Britse investerings- en effectenbank Carnegie International die contact heeft gelegd met London en Edinburgh Trust Plc (LET). Deze onroerend goed-ontwikkelaar is eerder dit jaar overgenomen door de Zweedse verzekeringsmaatschappij SPP en is via haar dochter LET Europe N. V. al enkele jaren met succes actief op de Duitse onroerend goed-markt.

Het management van GCE komt in handen van een andere LET-dochter, Letpro B. V., die onder leiding staat van Duitse onroerend goed-experts.

De directie van GCE bestaat uit zeven personen. Aangezien er geen raad van commissarissen is ingesteld, leggen zij rechtstreeks aan aandeelhouders verantwoording af. Behalve Britse LET-bestuurders maken onder anderen de Nederlanders jhr. C. G. von Weiler (oud-bestuursvoorzitter van de Crediet- en Effectenbank), jhr. mr. P. J. F. van der Does-de Willebois (oud-vice voorzitter van Amev) en Ph. F. Korthals Altes (algemeen directeur van het effectenhuis D. W. Brand) deel uit van de directie.

Volgens de LET-experts biedt Duitsland door de eenwording en de groei van de economie, op termijn goede mogelijkheden voor vermogensaanwas. Er is veel vraag naar commercieel onroerend goed in Duitse steden en de huren zijn achtergebleven bij die van andere steden in Europa.

LET heeft voor Nederland gekozen omdat hier het fiscale klimaat voor buitenlanders gunstig is en omdat 'herwaarderingswinst' toegelaten is.

    • Hans Beugel