Grondwet Suriname zal worden herzien

PARAMARIBO, 27 nov. - De Surinaamse grondwet zal worden herzien. Voordat tot een nieuwe definitieve tekst wordt besloten, zal het Surinaamse volk zich erover moeten uitspreken.

Dat zei president Shankar gisteren in een buitengewone zitting van de Nationale Assemblee ter herdenking van de vijftiende onafhankelijkheidsjaardag van Suriname.

Shankar zei dat de afgelopen jaren gebleken is welke tekortkomingen er in de grondwet van 1987 zijn en waar aanpassingen dienen te geschieden, afgestemd op de maatschappelijke ontwikkelingen. De commissie Herziening Grondwet zal de komende maanden rapport uitbrengen.

De president zei dat de regering zal voortgaan in haar streven te komen tot een werkelijk nationale dialoog over de Surinaamse problematiek. Voorwaarde voor succes is echter een gedachtenwisseling op basis van afspraken die voortspruiten uit een solide gemeenschapsgevoel. Shankar: 'De deelnemers aan de dialoog zullen vooral moeten kunnen denken vanuit een patroon dat in Suriname geintegreerd is. Er zijn helaas nog te veel personen die worden beinvloed door niet-Surinaamse normen en opvattingen.' Hierdoor kunnen zij zich volgens de president geen realistisch beeld vormen van de problematiek en huldigen zij een aanpak die misschien elders past, 'maar hier niet'.

Shankar: 'Wij moeten niet bang zijn voor confrontaties. Zolang deze binnen de perken blijven , zoals die gesteld worden door een geciviliseerde samenleving.' In een televisietoespraak tot de natie zei de president later: 'Wij, die hier zijn achtergebleven, moeten de moed hebben ons af te vragen wat er verkeerd is gegaan.' Hij zei dit na aangestipt te hebben dat een groot deel van de bevolking naar het buitenland is vertrokken in de afgelopen jaren.

Shankar kondigde het voornemen aan om een ombudsman aan te stellen. Burgers die willen participeren aan een nationale dialoog, maar de gelegenheid daartoe niet krijgen, kunnen bij de ombudsman terecht. Hij riep de jongeren en ouderen op om, ongeacht tot welke etnische groep of politieke partij zij behoren, hun vooroordelen en negatieve meningen uit het verleden en rancune terzijde te stellen en zich te wijden aan verdere ontwikkeling en opbouw van het land.

In een vraaggesprek met het ochtendblad De Ware Tijd constateert de president dat 'wij nog te weinig Surinamers zijn en nog teveel ex-Nederlanders'. Er is nog 'een teveel rekenen op anderen en te weinig op ons zelf'.