Gorbatsjov eist terugtrekking Irak uit Koeweit

MOSKOU, 27 nov. - President Michail Gorbatsjov van de Sovjet-Unie heeft Irak gisteren scherp gewaarschuwd zijn troepen uit Koeweit terug te trekken en de buitenlandse gijzelaars vrij te laten. 'De tijd dringt', aldus Gorbatsjov.

In een gesprek met de Iraakse minister van buitenlandse, Tareq Aziz, die voor het onderhoud naar Moskou was ontboden, zei Gorbatsjov dat de Iraakse leider Saddam Hussein 'het lot van zijn land in eigen handen heeft'. 'Anders wordt de VN-resolutie aangenomen - een harde resolutie.'

Aziz gaf volgens de Sovjet-media geen gehoor aan Gorbatsjovs waarschuwingen. Hij herhaalde gisteren tijdens het gesprek, waarbij ook minister van buitenlandse zaken Edoeard Sjevardnadze aanwezig was, dat Koeweit 'Iraaks grondgebied' is en voegde daar voor het overige 'niets nieuws aan toe'.

Volgens het korte televisieverslag dat gisteravond werd uitgezonden legde Gorbatsjov er de nadruk op dat de Sovjet-Unie haar positie ten opzichte van de 'Iraakse agressie' niet wenst te nuanceren. Hij sprak van de 'geest van Parijs'. Op de topconferentie van de CVSE in Parijs was duidelijk geworden dat Europa en Noord-Amerika 'harder' worden als het gaat om de oplossing van het conflict tussen Irak en Koeweit, zei hij. Volgens Gorbatsjov zou Irak het tij alleen nog kunnen keren door serieuze garanties toe te zeggen dat het Koeweit zal ontruimen, door alle gijzelaars vrij te laten en elke buitenlander de vrijheid te geven het land al dan niet te verlaten. De Sovjet-president hekelde in dit verband de 'handel' die Irak lijkt te willen drijven met zijn gijzelaars.

Eerder op de dag had een regeringswoordvoerder Irak ervan beschuldigd zijn belofte te hebben geschonden dat het alle 3.000 Sovjet-burgers zou laten gaan die nog in het land zijn. 'Dit is volkomen abnormaal en onaanvaardbaar', zei hij. 'Als de Iraakse kant niet onmiddellijk alle obstakels wegneemt en onze burgers laat gaan, zal dit de huidige situatie nog verder compliceren en ons dwingen een harde houding in te nemen.'