Generaal-majoor Von Meijenfeldt overleden

ROTTERDAM, 27 nov. - Generaal-majoor b.d. M. H. 'Chiel' von Meijenfeldt is zondag op 67-jarige leeftijd aan hepatitis overleden. De 'rode generaal' trok vooral de aandacht door zijn kritiek op de bewapeningswedloop. Vanuit een gereformeerde achtergrond sloot hij zich tijdens de Tweede Wereldoorlog aan bij het verzet, vervolgens bij de Binnenlandse Strijdkrachten. Na de oorlog vertrok hij als vrijwilliger naar het toenmalige Nederlands-Indie, waar hij KNIL-officier werd. Terug in Nederland studeerde hij af aan de Hogere Krijgsschool.

Daarna maakte hij snel carriere in de krijgsmacht. Eind jaren zestig werd hij benoemd tot adjudant van de toenmalige landmacht-staatssecretaris Haex en vervolgens tot directeur van het Studiecentrum voor Militair Leiderschap. Daar zag hij het als zijn taak de mondigheid van soldaten te bevorderen. Die houding kwam hem op een strafoverplaatsing naar een functie als troepencommandant in Oirschot te staan. Politieke druk vanuit de Tweede Kamer maakte die beslissing weer ongedaan.

In 1975 benoemde de toenmalige minister van defensie Vredeling hem tot gouverneur van de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda. Een anonieme militaire zegsbron zou daarover enkele jaren later in Elsevier opmerken dat Von Meijenfeldt daar 'politiek gezien het minste kwaad kon aanrichten'.

In die tijd trad Von Meijenfeldt toe tot het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV). Hij was lid van de ARP, maar besloot bij de oprichting van het CDA in 1980 zich niet bij die partij aan te sluiten omdat hij een fel tegenstander was van de CDA-houding ten aanzien van de modernisering van kernwapens. Later sloot hij zich aan bij de Evangelische Volkspartij (EVP) en bij de beweging 'Generaals voor de vrede'. Van zijn hand verschenen talrijke publicaties waaronder 'Kernontwapening, utopie of realiteit?'

Von Meijenfeldt pleitte herhaaldelijk voor een 'no first use-verklaring' van de NAVO en hij verzette zich tegen nucleaire bewapening. Hij tekende protest aan tegen de plaatsing van kruisraketten en tegen het SDI-plan ('Starwars'). 'De wedloop van de bewapening is de koorts van de samenleving', verklaarde hij ooit. 'Vermindering van die koorts is belangrijk, maar uiteindelijk zal je de ziekte zelf moeten aanpakken.' Toch was Von Meijenfeldt geen pacifist. Zo ontwierp hij een militaire strategie voor de Namibische bevrijdingsbeweging SWAPO. Ondanks zijn kruistocht tegen de bewapeningswedloop heeft Von Meijenfeldt nooit spijt gehad van zijn keuze voor een militaire loopbaan. Zijn kritische houding verklaarde hij als volgt: 'Soms moet je zeggen: hier sta ik, ik kan niet anders.'