Foto

Drie houders van niet royeerbare certificaten Rijn Schelde Verolme maakten vanochtend voor de aandeelhoudersvergadering waarop het voorstel tot ontbinding van de vennootschap aan de orde komt, gebruik van de uitnodiging van het administratiekantoor van zich te laten horen. Stem tegen de ontbinding, zo stelden de drie unaniem. Laat het maar tot een faillissement komen. Wil de overheid dat niet, dan moet ze maar een kwartje per certificaat bieden en kan ze daarna zelf tot ontbinding overgaan. Het administratiekantoor zou zich beraden. De crediteuren van RSV hebben negentig procent van hun vorderingen teruggekregen. Er zit nog zo'n 75 miljoen in de vennootschap. (Foto NRC Handelsblad/Chris de Jongh)