Foto

DELFT - Deze verchroomde M1-helm die de Amerikanen in de jaren '50 en '60 gebruikten tijdens parades is een van de circa 350 helmen die van 30 november tot en met april 1990 worden geexposeerd in het Koninklijk Nederlands Leger- en Wapenmuseum Generaal Hoefer in Delft. De helm is afkomstig uit de collectie van politiek tekenaar Fritz Behrendt, die zijn verzameling enkele jaren geleden aan het museum schonk. De tentoonstelling geeft een beeld van de ontwikkeling van de helmen sinds 1914. Behalve een verzameling Nederlandse helmen zijn exemplaren te zien uit onder meer Roemenie, China, de Verenigde Staten, Peru, Groot-Brittannie en Duitsland. De legermusea in Moskou, Koblenz en Londen hebben al interesse getoond voor de expositie (Foto NRC Handelsblad/ Leo van Velzen)